Застой

че точно подир теб ще се разпръснат. . .

Коментари