Публикации

Показват се публикации от Ноември, 2017

„Зелда“ е любов по безкрайност

Изображение
Елин Рахнев е от онези хора, които харесвам безкрайно. За които дори не мога да обясня какво влияние оказват върху мен, а и не искам. Поезията на Елин, умението му да подрежда думите по точно онзи начин, който води душата ми към най-красивите кътчета на тъгата, са моя вечна любов.

Когато чета Елин винаги се задъхвам - усещането е сякаш тичам след влак, в който пътува някого, на когото винаги ще се чувствам сякаш не съм казала всичко, което искам. Винаги се разтрепервам сякаш за първи път казвам обичам те. Винаги се чувствам сякаш излизам извън тялото си и се виждам - усмихната до уши от вълнение под една улична лампа в една особена есен.
Където свършват устните ти и започва есента, е последното парче, което слушах. И после многолистната тъга по теб. Мащабната печал по тебе, зелда. Обичам Елин Рахнев, защото след всеки прочит на неговата поезия се усещам в особен ритъм, който не може да бъде повторен от нищо друго. Повтарям думите. Тананикам ги в ума си. Стават моя мантра. Кънтят…