Written

Веднъж един човек ме пишеше. Писа ме дълго и на глътки. Писа ме като дишане. Като влюбване. Като създаване. Като край.
Написа ме. И ме остави да раста. Като дума, като стих, като книга.
Коя ли дума, кой ли стих, коя ли книга съм аз?...
Написаното е тук, за да ни припомня кои сме.

Коментари