Някои хора са вълни. Други са бряг.
И двете дават, и двете взимат.
Срещат се.
И това е
Сблъсък.
Или допир. Нежност.
Зависи...

Коментари