Нечие стихотворение


Аз съм тук и съм там. Едновременно.Два пъти.
И ме има, дори и когато изчезвам.
Като мъничка мида, като  скрита загадка,
аз съм тиха сълза в окото ти вечер.

Аз съм двоен рефрен във любимата песен.
Все отвъдна съм. Никога тук във пространството.
Аз съм тъжен сезон. И навярно съм есен.
Или  скритата вечерна плаха метафора.

Многоточкова също. И копнежи през лятото.
Много юнска съм. Май съм. Скрито вълнение.
На небето съм нищо, че съвсем не ми вярваш.
Аз съм нечие хубаво, хубаво стихотворение...

Коментари