April, 2019

... и се затваряш в себе си все повече,
нямаш избор да бъдеш свободен.
Някакви светове те обграждат измислени,
думите режат до кокал и повече.
Стъпваш погрешно, където отиваш,
бъркаш при всяка изминала крачка.
Срещат те хора, които не виждат
и отминавате поотделно нататък.
Изгубен е смисълът на всяко общуване.
Вече не мога дори да говоря.
Вече не искам дори да ме чуват.
... и се затварям в себе си все повече.

Коментари