Endless summer

Последни слънчогледи - 
различните, поникнали тайно до пътя,
сам-самички
светят в своето жълто.

И толкова много
 посяти слънца в същността ми.
Лятото е безкраен сезон 
за сърцето, което не се страхува.

Коментари