*

празни думи,
които
се забиват
като остриета.

единствено
празнотата
може да носи
такава болка.

Коментари