22.06

Червени
като кръв череши
за душите.
Кои са
мъртвите комети?
Умряхме ли, се питам?...

Коментари

Публикуване на коментар