някога е красива дума.
означава и минало,
и бъдеще.

Коментари