Dream.Dream.

Ние сме малки.
Вселени.
Измислени.
Хиляди детски копнежи за дъжд.
Ние сме двама.
Познати.
Отнесени.
Вятърни. Топли. Слетия дъх.
Ние сме допир.
Сближени пространства.
Моите вени,
 заплетени с теб.
Ръбчета искреност режат тъгата.
Ние сме всичко,
което не сме.
Ние сме аз.
И сме ти едновременно.
Там сме. На ъгъла.
Утре сме тук.
Ние сме сбъднатост.
В очите огледана.
Ние сме всичко.
... Защото сме сън.

Коментари

Публикуване на коментар