Амстердам

Тук всичко е било на някого.
С тези вилици някой се е хранил,
друг е сипвал чай в чупливи чаши,
у дома се е прибирал трети с колелото,
катинарът е наследство от баща му.
Дядото
            е заделил от тези грудки на лалетата,
във музея са оставени следи от чуждо падане,
плочите накарали са влюбените да танцуват,
чаплата по залез всъщност 
                        е сънят на непознатия,
Всичко тук е преживявало различно.
И дъждът във Хага е записан във тефтерите.
Ако в тишината можеш да откриеш изход
той е тук,
                    където всичко е било на другиго.


Коментари