fragile

Харесвах
онази тишина,
която се настаняваше
между нас,
когато всеки отплуваше
надалеч със своите мисли.
После
 внезапно разлята чаша кафе
ни връщаше в стаята
и всеки изстрелваше
неясни думи, думи неясни
и уцелваше
най-тъжното място за другия.
Сега
харесвам тази тишина,
която е  полепнала
по прозореца-
самотна влага,
 слята със стъклото,
върху което изписвам
непознати имена,
които някога са ме познавали.

Не харесвам тази тишина,
с която нищо не си казваме.

Сигурна съм, че след малко
стъклото ще се счупи.Коментари