***

на границата между есента и зимата
по средата между два сезона

в ъгъла на стаята, в която съм измислена
свита въпросителна

вися на часовниковата стрелка-
отмервам времето,

в което ме няма.

Коментари