...

Все по-често
сънувам
стихотворения.
Падат в съня
като бели перца.
Протягам ръце,
но изчезват-

били са видения...

...никога няма
да ги прочета.

Коментари

Най-четени думи