***

Когато ти се случи да обичаш,
когато ти се случи да забравиш,
сърцето ти изплува над вълните,
ръцете ти са пълни със рапани.

И чуваш свят, за който си мечтал.
И виждаш място, на което дишаш.
И дробовете вече не болят,
и дните са изпълнени със смисъл...

Коментари

Най-четени думи