(не)Тишината


Излитам на небето без да знам,
дали изобщо има някой горе.
Пътувам към безкрайна синева
и нищо не очаквам. Не говоря.
Мълчи ми се понеже много дни
говорих на света и вътре в мене
порасна  тишина и се роди
в едно неподходящо време.
Порасна твърде тъжна затова
ще трябва да я отделя. И тръгвам.
Да я продам на горната земя
за няколко съвета и за щъркел.
Наместо тишина – един размах.
И вместо да мълча, да литвам.
И вместо сивотата- шепа смях.
И дъжд от думи. Да поникна. . .

Коментари